Tietosuoja

Tietosuojaseloste 4.4.2019

Rekisterinpitäjä:

Hempaattinen Oy
Hutinkuja 80, 21340 Turku
info@hempaattinen.fi


Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on palvelun tuottaminen ja lakisääteiset velvoitteet.

Keräämme tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on käyttäjän suostumus.

Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat me, Hempaattinen Oy, sinä itse, verkkokauppaalustan tarjoaja Shopify Inc ja joissakin tapauksissa Hempaattisen valtuuttamat kolmannet osapuolet. Ymmärrät, että sinua koskeva sisältö (pois lukien luottokorttitietosi) voidaan siirtää salaamattomassa muodossa. Luottokorttitiedot salataan aina verkostosiirtojen aikana.

Säilytämme henkilötietojasi sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan sekä kirjanpitoaineistossa vähintään seitsemän vuoden ajan.

Sinulla on seuraavat oikeudet:
• oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
• oikeus tietojen oikaisemiseen
• oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
• oikeus vastustaa käsittelyä
• oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
• oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Antamalla tietosi Hempaattiselle hyväksyt tämän tietosuojailmoituksen ja valtuutat Hempaattisen keräämään, säilyttämään ja käsittelemään tietojasi esittämillämme tavoilla.

Henkilötietoja koskevat kysymykset tulee lähettää meille osoitteeseen info@hempaattinen.fi.